Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Stowarzyszenie

Witaj na stronie Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni. Znajdujemy się w gminie Radomyśl Wielki, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni i jego prezesem jest Maria Napieracz.

Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Stowarzyszenia.

Oto kilka faktów z naszej historii:

W dniu 13 stycznia 2009 roku odbyło się zebranie założycielskie, a dnia 4 marca 2009 roku uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie i rozpoczęliśmy naszą działalność.

Naszą zasadniczą działalnością jest prowadzenie od 1 września 2009 r. na terenie Gminy Radomyśl Wielki czterech niepublicznych placówek przedszkolnych, które powstawały kolejno
w Partyni, Dulczy Wielkiej, Zgórsku i Rudzie.

Ponadto podejmujemy różnorodne działania skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów
i wszystkich mieszkańców Partyni, a także osób zamieszkałych poza nią.

W dniu 30 listopada 2011 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Logo OPP 1%

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni
Partynia 71 A; 39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
tel: 14 681 09 53

KRS: 0000324964
NIP: 817-21-06-823
Regon: 180405852

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim 12 9479 0009 2001 0006 7508 0001

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe