Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Przedszkole

W naszej pracy przyświecają nam słowa Świętego Jana Pawła II:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni z Oddziałami z Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku. Wszystkie cztery Przedszkola są owocem projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem, który nam przyświecał było objęcie opieką i wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców, a przez to zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie ośrodków przedszkolnych w miejscowościach Partynia, Dulcza Wielka, Ruda i Zgórsko.

Nasze Przedszkola są miejscem, które zapewnia każdemu dziecku doskonałe warunki nie tylko do wspaniałej zabawy, ale też wszechstronnego i integralnego rozwoju osobowego (intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, duchowego). O rozwój ten dba wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany swej pracy personel niepedagogiczny.

Punkt wyjściowy naszej pracy stanowi aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno - przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

W działania pedagogiczne na rzecz wspomagania rozwoju dzieci zaangażowani są także rodzice, którym dajemy możliwość czynnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym poprzez udział w uroczystościach, imprezach i zajęciach otwartych.

Nasze przedszkola są doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć artystycznych i ruchowych.

Dzieci mają zapewnione cztery posiłki dziennie:

  • śniadanie
  • II śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek

Przedszkola funkcjonują przez cały rok. Czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:30 (godziny dostosowane do potrzeb rodziców).

W przedszkolu funkcjonuje jedna lub dwie grupy przedszkolne.

Każdą grupą opiekuje się dwoje nauczycieli wychowawców przedszkolnych oraz pomoc nauczyciela.

Ponadto dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe - religię, j. angielski, zajęcia rytmiczno - umuzykalniające, logopedię.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.

Dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne, są otoczone fachową i troskliwą opieką, a miła atmosfera i przyjazne otoczenie sprawia, że są zawsze wesołe i uśmiechnięte.

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe