Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Partynia

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni

Kadra

 • Maria Napieracz - dyrektor Przedszkola
 • Karolina Kołodziej - sekretariat przedszkola
 • Marta Czachor - nauczyciel logopeda
 • Angelina Strawa - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Maria Jarkiewicz - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Patrycja Pulak - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Dorota Serafińska - opiekunka dziecięca
 • Dorota Oleksiak - opiekunka dziecięca

Grupy przedszkolne

 • Mądre Sówki - grupa starsza
 • Smerfusie - grupa młodsza

Ramowy rozkład dnia - grupa Mądre Sówki

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:30, dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30

 • 6:30-8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
 • 8:30 - Przygotowanie do śniadania.
 • 8:45 - Śniadanie.
 • 9:30 - Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10:15 - Przygotowanie do drugiego śniadania.
 • 10:30 - Drugie śniadanie.
 • 11:00 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne. Czytanie bajek i baśni.
 • 12:00 - Przygotowanie do obiadu.
 • 12:15 - Obiad.
 • 12:45 - Leżakowanie lub ćwiczenia relaksujące, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.
 • 14:30 - Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:45 - Podwieczorek.
 • 15:00-16:30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy rozkład dnia - grupa Smerfusie

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:30, dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30

 • 6:30-8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
 • 8:30 - Przygotowanie do śniadania.
 • 8:45 - Śniadanie.
 • 9:30 - Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10:00 - Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy integrujące grupę.
 • 10:15 - Przygotowanie do drugiego śniadania.
 • 10:30 - Drugie śniadanie.
 • 11:00 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne. Czytanie bajek i baśni.
 • 12:00 - Przygotowanie do obiadu.
 • 12:15 - Obiad.
 • 12:45 - Leżakowanie - słuchanie muzyki relaksacyjnej, tworzenie wokół siebie atmosfery ciszy.
 • 14:30 - Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:45 - Podwieczorek.
 • 15:00-16:30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.
Marta Czachor
Angelina Strawa
Maria Jarkiewicz
Patrycja Pulak
Dorota Serafińska
Dorota Oleksiak

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe