Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Ogłoszenia

Informacja o refundacji dożywiania dzieci przez GOPS

Udostępnij

Drodzy Rodzice, 

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim znajduje się informacja, iż w latach 2019-2023 realizowany jest przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program ,,Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu przewidziane jest min. zapewnienie dzieciom gorącego posiłku wydawanego w Przedszkolu. Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.  

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania powyższej pomocy wynosi:

  1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1051,50 zł.
  2. W przypadku rodziny - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 792,00 zł

W/w pomoc zostaje przyznana w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz po przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. tel. 14 681 97 22, e-mail: gops@gops.radomyslwielki.pl

Do napisania powyższej informacji skłonił mnie fakt, iż na 150 dzieci w naszych przedszkolach, zaledwie 3 przedszkolaków ma refundowane posiłki. Myślę, że dzięki tej formie pomocy ponoszone przez Państwa koszty żywienia dziecka byłyby znacznie niższe.

7 marca 2022
# Ogłoszenia 

Przedszkole Ogłoszenia archiwalne

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe