Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Zgórsko

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Zgórsku

Kadra

 • Maria Napieracz - dyrektor Przedszkola
 • Karolina Kołodziej - sekretariat przedszkola
 • Marta Czachor - nauczyciel logopeda
 • Olga Jasińska - Kapinos - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Kinga Sarna - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Aneta Karkosza - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Sylwia Strzyż - nauczyciel wychowawca przedszkola
 • Agata Lonczak - opiekunka dziecięca
 • Małgorzata Lipa - opiekunka dziecięca

Grupy przedszkolne

 • Tygryski - grupa starsza
 • Krasnoludki - grupa młodsza

Ramowy rozkład dnia - grupa Tygryski

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 - 16:00, Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30

 • 6:00-8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
 • 8:30 - Zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia poranne. Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 9:00 - Śniadanie. Mycie zębów.
 • 9:30 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:45 - Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
 • 11:00 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, obserwacje przyrodnicze.
 • 12:00 - Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12:30 - Wyciszenie. Ćwiczenia relaksujące. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej. Słuchanie bajek.
 • 13:30 - Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Praca indywidualna i grupowa. Ćwiczenia grafomotoryczne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
 • 14:30 - Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:45 - Podwieczorek.
 • 15:00-16:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy inspirowane pomysłami dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy rozkład dnia - grupa Krasnoludki

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 - 16:00, dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30

 • 6:00-8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
 • 8:30 - Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń gimnastycznych porannych. Prace porządkowe w sali, czynności higieniczno - samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
 • 9:00 - Śniadanie.
 • 9:30 - Zabiegi higieniczne - profilaktyka stomatologiczna.
 • 9:45 - Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:15 - Zabawy muzyczno - ruchowe, zabawy integrujące grupę.
 • 10:45 - Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
 • 11:15 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub zabawy dowolne w sali. Czytanie bajek i baśni.
 • 12:00 - Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12:45 - Zabiegi higieniczne - mycie rąk, buzi, toaleta.
 • 13:00 - Leżakowanie - słuchanie muzyki relaksacyjnej, tworzenie wokół siebie atmosfery ciszy.
 • 14:30 - Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:45 - Podwieczorek.
 • 15:00-16:00 - Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Czytanie bajek i baśni. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.
Marta Czachor
Olga Jasińska - Kapinos
Kinga Sarna
Aneta Karkosza
Sylwia Strzyż
Agata Lonczak
Małgorzata Lipa

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe